Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako platiť PZP?

PZP môžete uhradiť rôznymi spôsobmi. V každom spôsobe však uhrádzate poistné priamo na účet poisťovne. Na výber máte nasledujúce možnosti ako platiť za PZP:

  • bankovým prevodom (k dispozícii dostanete IBAN na úradu poistného)
  • poštovou poukážkou
  • platobnou kartou vo vybraných pobočkách poisťovne (nutné vopred overiť si na webe poisťovne)
  • platobnou kartou cez webstránku poisťovne (ak ponúka takúto možnosť)

Najčastejšie sa PZP platí bankovým prevodom na účet poisťovne. Takáto metóda je najjednoduchšia, bezplatná a časovo nenáročná.

Ako zmeniť formu úhrady poistného za PZP?

Poisťovňa vám zo zákona oznámi 10 týždňov pred koncom poistného obdobia novú výšku poistného na ďalšie obdobie. V takomto oznámení sa dozviete aj všetky možné spôsoby úhrady poistného, vrátane platobných údajov na úhradu. Následne môžete zaplatiť poistné akoukoľvek formou. Nemusíte platiť rovnakou formou ako za predošlé poistné.