Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako poslať výpoveď PZP?

Chcete poslať výpoveď PZP, no neviete akým spôsobom ju podať? Na výber máte viacero možností, na ktoré sa v článku pozrieme. Pri každej možnosti však musíte splniť zákonné podmienky. Hlavne v prípade, ak chcete zmeniť poisťovňu koncom poistného obdobia. Vtedy je nutné dodržať 6 týždňovú lehotu pred koncom poistného obdobia. Ak bude výpoveď doručená neskôr, tak nebude akceptovaná. Táto lehota samozrejme neplatí v iných prípadoch ako je napríklad predaj auta.

Výpoveď PZP je možné podať týmito spôsobmi:

  • osobne v pobočke poisťovne
  • poštou
  • faxom
  • online (žiadosť alebo e-mailom)

Výpoveď PZP podaná osobne v poisťovni

Máte možnosť priniesť si vytlačenú a podpísanú výpoveď, ktorú len odovzdáte na podateľni. Ak ju však nemáte, tak môžete o výpoveď priamo požiadať v poisťovni. Majte pripravený preukaz totožnosti, napríklad občiansky preukaz).

Výpoveď PZP poslaná poštou

Vyplňte, vytlačte a podpíšte si vzor výpovede PZP, ktorý nájdete aj u nás. Následne ho môžete poslať poštou na adresu poisťovne. Najlepšie je zaslať výpoveď doporučene. Niektoré poisťovne (Kooperativa) to vyžadujú, niektoré nie, ale takto máte jasný doklad o odoslaní.

Výpoveď PZP poslaná faxom

Veľmi zriedkavý spôsob doručenia výpovede. Niektoré poisťovne ho umožňujú, no istejším riešením je podať výpoveď iným spôsobom.

Online výpoveď PZP (e-mailom alebo žiadosťou)

Väčšina poisťovni v súčasnosti už akceptuje aj online výpovede PZP. Výnimkou je napríklad Allianz poisťovňa. Vypísanú a podpísanú žiadosť stačí preskenovať a zaslať e-mailom do poisťovne. Niektoré poisťovne majú na to už aj priamo vytvorenú online žiadosť (Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Onlia atď.). V niektorých prípadoch to ide aj priamo cez online klientsku zónu, ak ju poisťovňa poskytuje.