Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Čo je PZP?

PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie. Je to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré slúži na uhradenie škody poškodenému. Inými slovami – ak spôsobíte škodu svojim autom, tak z PZP bude uhradená vzniknutá škoda poškodenému, nie však škoda na vašom vozidle. Zo zákona vyplýva táto povinnosť, kde motorista zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou svojho vozidla. Práve preto existuje povinné zmluvné poistenie (PZP), aby mohli byť chránený poškodení v dopravných nehodách. V zákone je taktiež definovaný minimálny limit poistného krytia.