Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Čo musí poisťovateľ PZP oznámiť poistníkovi najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia?

Zákon 381/2001 Z. z. hovorí jasne:

(13)
Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a) výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.

Prečo je to vôbec dôležité? Vytvára to pre poistníka ideálnu príležitosť pre výhodnejšie a lacnejšie poistenie. Výpoveď povinného zmluvného poistenia musíte totiž podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Takto máte stále 4 týždne na porovnanie novej ceny na ďalšie poistné obdobie v súčasnej poisťovni s cenami v iných poisťovniach. Takéto PZP porovnanie môžete spraviť cez našu kalkulačku na výpočet ceny.