Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Kedy môžem zmeniť PZP?

Našli ste si výhodnejšiu ponuku a rozmýšľate či a kedy môžete zmeniť svoje PZP? Zákonnú poistku môžete zmeniť za normálnych okolností len raz ročne a to vždy na konci poistného obdobia (1 rok). Výpoveď PZP však musíte podať skôr, najneskôr 6 týždňov pred týmto výročným dňom zmluvy. Nové poistenie však môžete uzatvoriť s platnosťou od konkrétneho dátumu (a to v deň, kedy skončí platnosť starého poistenia) a výpoveď môžete poslať skôr. Tým automaticky v ďalšom poistnom období prejdete k novej poisťovni.

Výnimkou je prípad, keď svoje nové PZP zrušíte do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Zo zákona máte nárok takéto zákonné poistenie zrušiť.