Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP na čo si dať pozor?

Pri hľadaní a uzatvorení PZP je nutne si dať pozor na viacero skutočností. No vo všeobecnosti je potrebné si dať pozor na:

 • cenu PZP
 • limity poistného krytia
 • rozsah asistenčných služieb
 • uplatňovanie alebo neuplatňovanie amortizácie
 • pripostenia – ich detailné podmienky

Cena PZP

Na PZP cenu si dáva pozor snáď každý motorista, no napriek tomu je užitočné ju priebežne sledovať. Hlavne pred koncom poistného obdobia, keď vám poisťovňa zašle výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V tomto období je ten správny čas porovnať túto cenu s konkurenčnými ponukami ostatných poisťovní. Takúto možnosť ponúka práve naša webstránka.

Limity poistného krytia

Minimálne limity poistného krytia sú stanovené zákonom. Ide o tieto hodnoty:

 • 5 240 000 € pri ujme na zdraví alebo usmrtení. Táto suma je nezávislá od počtu poškodených
 • 1 050 000 € pri materiálnej škode, škody na ušlom zisku, právne úkony

Avšak poisťovne môžu tieto hodnoty prekračovať a ponúkať aj vyššie limity poistného krytia. Výšku týchto limitov nájdete v samotnom porovnaní povinného zmluvného poistenia. Dajte si teda pozor na výšku limitov poistného krytia PZP.

Rozsah asistenčných služieb

Poisťovne ponúkajú k PZP aj asistenčné služby. Dajte si pozor a pozorne si prejdite ponuku asistenčných služieb k zvolenému PZP. Asistenčné služby sú väčšinou rozčlenené pre SR a pre štáty zelenej karty. Taktiež je nutné dať si pozor na maximálnu sumu, ktorú poisťovňa pre konkrétny prípad prepláca.

Amortizácia

Pozor dávajte na to, či poisťovňa uplatňuje alebo neuplatňuje amortizáciu. Ak poisťovňa neuplatňuje amortizáciu, tak škody na osobných motorových vozidlách sú uhrádzané podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia.

Pripoistenia

Ak si vyberiete k svojmu PZP aj akékoľvek z pripoistení, tak si dajte pozor na detailné poistné podmienky. Je nutné si vopred skontrolovať:

 • aké konkrétne situácie kryje pripoistenie
 • výluky z pripostenia
 • výšku spoluúčasti
 • limity poistného plnenia
 • územnú platnosť