Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP na F značky

Od roku 2013 platí povinnosť uzatvoriť si PZP aj na traktory a malotraktory vlastnej výroby. Takéto traktory spadali do kategórie vozidiel s EČV typu C. Od roku 2020 ide o F značky. F ako farmárske značky. Všetky takéto vozidlá majú byť prihlásené do evidencie vozidiel. To prináša výhodu v podobe toho, že s podomácky skonštruovaným traktorom môžete jazdiť aj po cestách. Avšak len po cestách tretej triedy, účelových a miestnych komunikáciách. Prípadne na výnimku aj na cestách prvej a druhej triedy vo vymedzenom čase, ak to umožňuje dobrá viditeľnosť.

Pri vozidle s EČV typu F je možné predpokladať veľmi jednoduchú konštrukciu a slabé bezpečnostné prvky. Je teda rozumné, že aj na tieto vozidlá sa vzťahuje povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Takéto poistenie preplatí škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho podomácky vyrobeného traktora. Pokrýva materiálne škody, ale aj ujmu na zdraví.

Aké vozidlá môžu dostať EČV typu F?

Takéto vozidlá musia spĺňať nasledujúce kritéria:

  • slúžia na prácu v poľnohospodárstve alebo lesníctve
  • nie je typizovaným vozidlom
  • nie je dovezené alebo vyrobené na objednávku

Je nutné podotknúť, že od 1.1.2020 sa začali takýmto vozidlám prideľovať evidenčné čísla s písmenom F („farmárske značky“). Majú platnosť až 10 rokov a traktor s takýmito značkami môže vyjsť na cestu prvej a druhej triedy v prípade, že je využívaný na poľnohospodárske účely.

Cena PZP pre vozidlá s EČV typu F

Pre zistenie ceny PZP pre malotraktor s EČV typu C, resp. v súčasnosti F značky – je potrebných menej údajov ako pri bežnom výpočte poistenia. Poisťovne zaujíma predovšetkým rok výroby takéhoto vozidla. Vplyv na cenu má samozrejme aj bydlisko a vek majiteľa. V tabuľke je ilustratívny príklad poistenia pre EČV typu C.

PoisťovňaPoistný produktPoistné krytieCena
KOMUNÁLNA poisťovňaGarant Plus5,24 mil. € / 1,05 mil. €28 €
KOMUNÁLNA poisťovňaEurogarant Plus5,24 mil. € / 2,1 mil. €36 €

Nie každá poisťovňa ponúka poistenie pre takéto vozidlá. Avšak v naša PZP kalkulačka vždy ráta so všetkými dostupnými produktmi pre daný poistný prípad. Stačí v prvom kroku zvolit príslušný typ vozidla. Dostanete tak na výber zo všetkých dostupných ponúk od všetkých poisťovní.