Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Poistená loď

Poistenie plavidiel

Málokto si uvedomuje, že povinné zmluvné poistenie nie je povinné len pre vozidlá cestnej premávky, ale aj tej vodnej či vzdušnej. Dnešnou témou budú práve plavidlá, ktoré nepredstavujú len obrovské jachty či výletné lode, ale aj tie menšie napr. člny či vodné skútre. Človek by si najprv povedal, že zákonné poistenie je na vode (mori, oceáne, rybníku…) zbytočné, veď sa tam toľko prostriedkov ako na ceste nepremelie. A ak by sa ich už aj objavilo viac, viditeľnosť je oveľa jasnejšia a hlavne široké vody predstavujú viac možností úniku a zamedzenia zrážky. Teória je ale jedna vec a prax majiteľov plavidiel je vec druhá. Faktom ale ostáva, že nehody sa neodohrávajú hlavne „v teréne“, ale väčšinou keď sa lode približujú k súši, snažia sa zaparkovať v prístave atď.

Aké plavidlá je potrebné poistiť?

Ako sme už vyššie uviedli, povinnosť sa netýka len tých luxusnejších plavidiel a nákladných lodí, ktoré „brázdia“ moria a oceány. Škody môžu spôsobiť aj vodné dopravné prostriedky menšieho, rekreačného charakteru. Ide o vodné skútre, motorové člny, pontóny, ale napr. aj plachetnice, ubytovacie člny tzv. hausbótyiné plávajúce stroje a zariadenia (plávajúce korčekové bagre a dopravníkové pásy na ťažbu štrkopieskov a pod.).

Je pravda, že máloktorý rybár má na svojom člne uzatvorené PZP. Hlavne, keď ho využíva na miestnom alebo neďalekom rybníku. Je potrebné myslieť na to, že v prípade spôsobenia škody iným osobám alebo ich majetku, musí vinná osoba hradiť všetko z vlastného vrecka.

V slovenskom registri plavidiel musí byť zapísané každé plavidlo, ktoré nie je zapísané v inom štáte a zároveň má celkovú hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti väčšiu ako 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia väčší ako 4 kW alebo plachtu väčšiu ako 12 m2. Existujú aj výnimky. Jednou z nich sú napr. kajaky, ktoré sa využívajú na športovú činnosť na vyhradených vodných plochách.

Ako doklad k zákonnému poisteniu plavidiel slúžia modrá karta“ (Blue Card), ktorá bude vydaná hneď v niekoľkých jazykových mutáciách (slovensky, anglicky, taliansky, chorvátsky).  Platí jeden poistný rok.

Druhým dokladom je samotná poistka, a teda písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Vystaví vám ju poisťovateľ a platí takú dobu, akú ste si určili v poistnej zmluve.

Výška poistného krytia

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia pre cestné vozidlá, je výška poistného krytia u lodí a iných plavidiel rôznorodá. Každý si ju môže nastaviť podľa svojich možností prípadne odhadov. Logické ale je, že ak spôsobená škoda prekročí výšku poistného krytia, vinník dopláca spôsobené škody z vlastných zdrojov.

V prípade, že vlastníte drahšiu loď alebo plavidlo, mali by ste možno zvážiť mimo PZP aj havarijné poistenie. Nakoľko škody, ktoré by ste potenciálne mohli spôsobiť, by mohli ovplyvniť aj váš majetok.

Aké územie kryje moje PZP pre lode?

Pokiaľ si uzatvoríte poistku na našom území, poistne pokryté budú tie udalosti, ktoré sa odohrajú na nasledujúcich územiach: vnútrozemské vody Slovenska a Európy, Stredozemného mora od Gibraltárskej úžiny po Dardanely vrátane Jadranského mora a pobreží štátov Stredozemia. Okrem nich sa zákonné poistenie plavidiel vzťahuje aj na pobaltské štáty, Ukrajinu a Moldavsko.

! Poistka nepokrýva škodové udalosti vzniknuté vo vodách Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Rovnako sú vyňaté aj štáty ako Alžírsko, Líbya, Egypt, Libanon, Izrael, Palestína a Sýria !

Porovnanie poistenia

Cena poistného pri lodiach a iných plavidlách sa odvíja od viacerých kritérií. Medzi ne patrí: výška poistného krytia a spoluúčasti, typ, veľkosť a výkon plavidla, spôsob využitia, jeho hodnota, rok výroby, územný rozsah krytia atď. Tak ako pri obyčajných vozidlách, aj tu sa oplatí ceny porovnávať bezplatným porovnaním pomocou PZP kalkulačky. Môžete tak urobiť online v hocktorú hodinu a taktiež môžete priamo z výsledkov porovnania uzatvoriť poistnú zmluvu. Zdôrazníme však, že veľa poistných možností nečakajte. V súčasnosti je možné lode a plavidlá poistiť len v dvoch poisťovniach, a síce Generali a Kooperativa.

Za zváženie stojí aj havarijná poistka pre plavidlá

Na vode sa toho môže udiať veľa, preto sa majiteľom lodí a iných plavidiel odporúča okrem zákonného poistenia uzatvoriť aj to doplnkové – havarijné. To by pokrývalo škody, ktoré si môžete spôsobiť sami, ale aj také, ktoré nevznikli vašim zavinením, ale chybou iných faktorov. Či už ide o živel, elektrický skrat (následný výbuch, požiar), vandalizmus, krádež atď.  Dokonca sa dajú dopoistiť škody podvozku, riziko pri nakladaní a vykladaní lode na súš a vodu, zodpovednosť za prepravovaný náklad, ekologické škody, odstránenie vraku atď.