Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP pre pracovný stroj

Povinnosť uzatvoriť si PZP sa týka aj pracovných strojov. Ak má vozidlo osvedčenie o evidencii vozidla alebo technické osvedčenie, tak by malo mať aj uzatvorené PZP. A to aj v prípade, ak vozidlo nemá vydané EČV. Takéto stroje sa veľakrát pohybujú po vlastnej osi na cestných komunikáciách a pôsobia v zastavaných oblastiach. V oboch prípadoch hrozí riziko rozsiahlych škôd na majetku alebo zdraví. Stavebné stroje sú veľké, ťažké, nie veľmi obratné a to môže ľahko viesť k vzniku poistnej udalosti. PZP vám pomôže v týchto situáciách, pričom preplatí škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho pracovného stroja tretím stranám.

Čo je vlastne pracovný stroj?

Pod pojmom pracovný stroj si môžeme predstaviť rôzne stavebné a pracovné stroje. Podľa zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o vozidlá kategórie P. Ide o kategóriu pracovných strojov a spadajú tu napríklad:

 • bager
 • vysokozdvižný vozík
 • buldozér
 • cestný valec
 • rýpadlá a hĺbidlá (traktorbager)
 • nakladacie a vykladacie stroje
 • frézy a ryhovače
 • skrapery
 • rúrové ukladače
 • betonárne
 • autodomiešavače a automiešače
 • čerpadlá betónových zmesí

Zistite cenu poistenia pre pracovný stroj

Nikto z nás nechce platiť zbytočne veľa za zákonné poistenie vozidla. Práve preto existuje online porovnanie poistenia. Cez našu kalkulačku máte možnosť zistiť cenu PZP pre akýkoľvek pracovný stroj. Ponuky sú automaticky zisťované vo všetkých dostupných poisťovniach, pričom prehľad ponúk sa vám zobrazí v prehľadnej tabuľke. Výška poistného sa do veľkej miery odvíja od toho, o aký typ pracovného stroja sa jedná. Poisťovne rozlišujú tieto typy pracovných a stavebných strojov:

 • do 3,5 tony
 • od 3,5 do 12 ton
 • nad 12 ton
 • bez EČV (ŠPZ)
 • motorový ručný vozík
 • vysokozdvižný vozík

Prípadne môžete zadať súčasné EČV a systém zistí a vyplní všetky údaje automaticky za vás. Takto si môžete vybrať vhodné poistenie za krátky okamžik