Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Od kedy platí PZP?

Povinné zmluvné poistenie platí od dátumu, ktorý uvediete pri uzatváraní zmluvy ako začiatok poistenia. Tento dátum nájdete v poistnej zmluve a v zelenej karte. PZP sa uzatvára na najčastejšie na dobu neurčitú, takže nie je dátum alebo lehota, kedy končí platnosť poistenia. Poistným obdobím môže byť kalendárny alebo technický rok.

PZP nie je možné uzatvoriť s platnosťou do minulosti, začiatok poistenia musí byť súčasný alebo budúci dátum.

V prípade PZP online ide o špecifickú situáciu. PZP platí síce od dátumu, ktorý je uvedený ako začiatok poistenia, avšak až po splnení istej podmienky. Tou je uhradenie poistného v stanovenej lehote. Táto lehota nie je pevná a stanovuje si ju každá poisťovňa zvlášť. Preto je nutné zaplatiť poistné čím skôr. V opačnom prípade by ste strácali nárok na vyplatenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. A jazdiť bez platného PZP sa určite neoplatí.