Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako zrušiť PZP pri predaji auta?

Rozhodli ste sa predať svoje auto a riešite ako zrušiť platné povinné zmluvné poistenie? Ostáva vám do konca poistného obdobia ešte niekoľko mesiacov a predaj chcete uskutočniť už teraz? Dá sa od poisťovne dostať peniaze späť za „nespotrebované“ poistné? Ako teda správne zrušiť PZP pri predaji auta?

Predaj auta je dôvod na výpoveď PZP

Ak dôjde k predaju auta, tak ste oprávnený vypovedať svoju poistnú zmluvu. Takúto výpoveď musíte podať vy ako predajca/pôvodný majiteľ auta. Rovnaká situácia s výpoveďou PZP nastáva aj v prípade darovania. Nový majiteľ je zo zákona povinný uzatvoriť si nové PZP. Zjednodušene – ak dochádza k zmene držiteľa vozidla zapísaného v evidencii vozidiel, tak podajte výpoveď PZP.

Postup ako vypovedať PZP pri predaji auta

Pre výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla je pre poisťovňu potrebný a akceptovateľný len istý typ dokladu. Tým je jeden z nasledujúcich dokumentov:

kópia technického preukazu už so zapísaným novým držiteľom vozidla
kópia technického preukazu, kde je ešte zapísaný pôvodný držiteľ vozidla, no s poznámkou o zrušení od polície

Takýto dokument pripojíte k žiadosti o výpoveď PZP z dôvodu predaja vozidla. Vzor takejto žiadosti nájdete na našej stránke. Podpísanú žiadosť môžete zaslať svojej poisťovni. Väčšina poisťovní akceptuje výpoveď aj vo forme e-mailu, pri niektorých sa nezaobídete bez návštevy pošty.

Náš vzor výpovede obsahuje aj žiadosť o vyplatenie poistného preplatku. Preplatku preto, lebo ste poistenie nevyužívali počas celého poistného obdobia a došlo k predčasnému vypovedaniu zmluvy. Poisťovňa zaplatí prislúchajúcu alikvótnu čiastku za dané obdobie. Nezabudnite do tejto žiadosti doplniť číslo účtu, na ktorý vám ho má poisťovňa previesť.

Je možné zrušiť PZP na základe kúpnopredajnej alebo darovacej zmluvy?

Nie. Poisťovňa neakceptuje kúpnopredajnú alebo darovaciu zmluvu ako dostatočný doklad pre vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia. Je to preto, lebo takto by sa mohlo stať to, že vozidlo zostane neprihlásené a nepoistené novým majiteľom. Nový majiteľ je takto nútený splniť si svoju povinnosť a uzatvoriť poistenie tohto vozidla.

Uzatvorenie nového PZP

Nové PZP musí byť uzatvorené najneskôr ku prvému dňu kedy začne vozidlo využívať nový držiteľ vozidla. Oplatí sa teda využiť formulár, ktorým si nájdete najlacnejšie PZP online za pár minút a to kedykoľvek. Bez uzatvoreného poistenia nebude možný prepis na nového vlastníka vozidla. Musí ho teda uzatvoriť ešte pred prepisom. Na dopravnom inšpektoráte musí nový držiteľ preukázať uzatvorenie PZP.