Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Čo potrebujem k PZP?

Na zistenie ponúk a následné uzatvorenie PZP potrebujete nasledujúce údaje a dokumenty:

 • základné údaje o držiteľovi vozidla
 • základné údaje o poistníkovi, ak nie je totožný s držiteľom vozidla
 • základné údaje o vlastníkovi vozidla, ak nie je totožný s poistníkom
 • údaje z osvedčenia o evidencii časť II (veľký technický preukaz)
 • vhod príde aj tlačiareň, pre vytlačenie dočasnej zelenej karty

Čo potrebujem pre zistenie ceny PZP?


V prípade, že si chcete len zistiť koľko stojí poistka na auto vo všetkých poisťovniach bez uzatvorenia zmluvy, tak postup je jednoduchší. Postup je nasledovný:

 1. Zadajte základné údaje o vozidle. Možnosť zistiť údaje cez EČV (ŠPZ) vozidla
 2. Zodpovedajte otázky o držiteľovi vozidla
 3. K dispozícií máte poistné ponuky rôznych poisťovní v tabuľke

Ak má vozidlo už v súčasnosti pridelené EČV, tak si tento proces značne uľahčíte. PZP kalkulačka dokáže zistiť všetky potrebné údaje o vozidle zo svojej databázy. Existuje samozrejme aj možnosť zadať tieto technické údaje o vozidle ručne. V tomto kroku je dobré mať pri sebe veľký technický preukaz, odkiaľ vyčítate požadované údaje ako napríklad najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla.

Veľmi dôležité je pravdivé zodpovedanie otázok o majiteľovi vozidla. Práve tieto otázky a ich odpovede ovplyvňujú to, či máte nárok na rôzne zľavy. Očakávať môžete otázky ako:

 • Kedy ste si kúpili prvé auto?
 • Spôsobili ste do dnešného dňa poistnú udalosť, ktorá bola hradená z povinného zmluvného poistenia?
 • Je vozidlo na lízing?
 • Vlastníte preukaz ZŤP?
 • Ste rodič dieťaťa do 15 rokov?
 • Máte uzatvorené poistenie vozidla aj v iných poisťovniach?

Čo potrebujem pre uzatvorenie PZP


K uzatvoreniu PZP je nutných ešte pár krokov. Možno ich zhrnúť takto:

 1. Výber poisťovne – zvoľte si najvýhodnejšiu ponuku na konci postupu z predošlej kapitoly
 2. Zadajte údaje o poistníkovi. V určitých prípadoch aj údaje o vlastníkovi a držiteľovi vozidla, keďže nie vždy musí ísť o totožné osoby.
 3. Zadajte dodatočné údaje o vozidle (VIN)
 4. Zvoľte si v akých intervaloch chcete platiť poistné
 5. Skontrolujte si všetky údaje a uzatvorte nové PZP
 6. Vytlačte si dočasnú zelenú kartu, ktorú dostanete e-mailom
 7. Uhraďte poistné bankovým prevodom

V nasledujúcom období môžete očakávať poštu. Poisťovňa vám zašle všetky potrebné dokumenty, vrátane novej zelenej karty.